Access

Österrikes parlament (AT)

Galaxy Gate 1.1 från Wanzl sörjer för säker och snabb åtkomstkontroll för ledamöter, förtroendevalda och medarbetare

Efter nästan fem års ombyggnad och renovering öppnade den österrikiska parlamentsbyggnaden i Wien sina portar för parlamentets aktiviteter i början av 2023. Parlamentet är en av de viktigaste byggnaderna på Wiener Ringstraße och byggdes mellan 1874 och 1883 efter arkitekten Theophil Hansens ritningar. Mer än 130 års kontinuerlig drift krävde en totalrenovering av den kulturminnesmärkta parlamentsbyggnaden, inklusive en omfattande modernisering av säkerhetstekniken. För förbättrad autentisering av medarbetare utrustades huvudentrén med Galaxy Gate 1.1 från tillträdesexperten Wanzl.

© Parlamentsdirektion/Michael Buchner

Snabbt tillträde via ansiktsigenkänning

Varje dag kommer flera hundra personer in i den österrikiska parlamentsbyggnaden via huvudentrén. Det inkluderar både medarbetare och besökare. Renoveringsplanen innebar att en ”fast lane” skulle inrättas för personalen för att ge dem snabb och säker åtkomst – oberoende från besökaringången. Fram till dess var det bara säkerhetspersonalen som reglerade tillträdet. ”För detta ändamål installerades en speedgate från Wanzl vid ingången inom ramen för den övergripande parlamentsombyggnaden. Galaxy Gate 1.1 ger autentiserade medarbetare kontrollerat och hinderfritt tillträde till byggnaden och sparar samtidigt in på personalbehovet”, förklarar Daniel Elsner, ansvarig projektledare på Wanzl Österrike. Medarbetarnas tillträde till byggnaden sker helt automatiskt med hjälp av ansiktsigenkänning. Efter en engångskurs med fotoregistrering kan medarbetarna gå in i byggnaden utan onödig tidsspillan tack vare ansiktsigenkänningen via Galaxy Gate 1.1. Alternativt kan systemet öppnas av säkerhetspersonal med RFID-kort eller en manuell kontrollpanel.

© Parlamentsdirektion/Michael Buchner

Tillgänglighet och högsta säkerhetsstandarder

Galaxy Gate 1.1 har en genomgångsbredd på 90 cm och är därmed även lämplig för rullstolar. Tillgängligheten var en särskilt viktig faktor vid renoveringen av parlamentsbyggnaden. Den breda passagen i Wanzls speedgate uppfyller dessa krav. Säkerhetstekniskt övertygar speedgaten med sina 1 800 mm höga ESG-svängarmar, som i kombination med en taksensor förhindrar manipulationsförsök, till exempel att obehöriga försöker ta sig igenom den, hålla den öppen, krypa under den eller trycka på den. Vid sådana överträdelser utlöses ett larm. I nödsituationer kan öppnings- eller stängningsrörelsen avbrytas omedelbart för att skydda personer eller föremål. ”Det österrikiska parlamentet är ett viktigt statligt organ. Därför gäller särskilt höga säkerhetsstandarder i byggnaden. Vid konstruktionen och monteringen av Galaxy Gate 1.1 togs hänsyn till de höga säkerhetskraven i varje steg – en utmanande uppgift som vårt internationella expertteam från Wanzl Österrike och Tyskland kunde lösa”, förklarar Daniel Elsner och fortsätter: ”Till exempel har speedgaten integrerats i parlamentets nätverk genom direkt kabeldragning av alla installerade komponenter. Dessutom är speedgaten ansluten till brandlarmsystemet. Vid larm kopplas det strömlöst. Det innebär att svängarmarna förblir öppna som utrymningsvägar.”

© Parlamentsdirektion/Michael Buchner

Kulturminnesskydd och tidlös design

Vid restaureringen av kulturminnesmärket har man utöver den omfattande moderniseringen lagt stor vikt vid att bevara parlamentsbyggnadens arkitektoniska substans. På grund av golvets beskaffenhet fästes därför Wanzls speedgate på specialtillverkade monteringsplattor på golvet. Den tidlösa och stilfulla stommen av rostfritt stål och spärrkomponenterna av ESG-glas anpassar sig dessutom Galaxy Gate diskret till entrén. Även tillträdessystemen med LED-belysta glaskomponenter visar tydligt tillträdesbehörigheten. Den helautomatiska och lättanvända Galaxy Gate 1.1 från Wanzl tar därmed både säkerhets- och designaspekten för tillträde till parlamentsbyggnaden till en ny nivå.

© Parlamentsdirektion/Johannes Zinner

Slutförande av århundradets projekt

”Design, funktionalitet, kompetent hantering och service – det var kriterierna som gjorde att Wanzl valdes. Vårt hjälpsamma team på plats i Wien och den höga kvaliteten på Wanzls Access-produkter spelade också in vid upphandlingen”, berättar Daniel Elsner om projektuppdraget. ”Vi på Wanzl är mycket glada över att ha fått vara med i detta ytterst komplexa och unika projekt. Detta århundradets viktigaste projekt, renoveringen av den österrikiska parlamentsbyggnaden, pågick under flera år och Wanzl kunde i nära samarbete med sin projektpartner och systemintegratör PRONOVUM följa med fram till återöppningen i början av 2023 och avsluta det på ett tillfredsställande sätt.”