Інформація щодо обробки даних

Інформація для клієнтів і ділових партнерів щодо обробки даних згідно зі ст. 13 Загального регламенту про захист даних


1. Хто відповідає за обробку даних і до кого ви можете звернутися?

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Str. 4 
89340 Leipheim 
Телефон +49 8221 729 0 
info@wanzl.com 

Нашу вповноважену особу з питань захисту даних можна знайти за адресою: 
 
Rudolf-Wanzl-Str. 4 
D-89340 Leipheim 
Телефон +49 8221 729 0 2. Які дані ми використовуємо і звідки вони?

Ми обробляємо дані, які отримуємо від вас у межах наших ділових відносин. Окрім того, якщо це потрібно для надання наших послуг, ми обробляємо дані, які отримали від інших підприємств групи Wanzl, ділових партнерів у філіях, постачальників послуг або інших третіх сторін (наприклад, кредитні історії) на законних підставах (наприклад, для виконання замовлень і договорів або на підставі наданої вами згоди). З іншого боку, ми обробляємо персональні дані, які здобуваємо із загальнодоступних джерел (наприклад, списки боржників, торгові реєстри, преса, засоби масової інформації, Інтернет) на законних підставах і маємо право обробляти. 
 
Персональні дані, які ми обробляємо в межах ділових відносин:  

 •  особисті дані (наприклад, прізвище, адреса, анкетні дані);
 •  контактні дані (наприклад, номер телефону, адреса електронної пошти); 
 •  фінансові дані (наприклад, реквізити банківських рахунків, податкові характеристики);
 •  інформація щодо замовлення, договору та товарообігу;
 •  інформація про платоспроможність.3. З якою метою та на яких правових підставах обробляються ваші дані?

Ми обробляємо ваші персональні дані згідно з положеннями Загального регламенту про захист даних, національними законодавчими вимогами щодо захисту даних (наприклад, Федеральний закон про захист даних у новій редакції), а також усіма іншими чинними нормативно-правовими приписами: 

a) З метою виконання договірних зобов’язань (ст. 6 п. 1 b Загального регламенту про захист даних)
Обробка персональних даних здійснюється на підставі обов’язковості з метою виконання договору або вжиття переддоговірних заходів, якщо ви є або маєте стати стороною договору. Це стосується зокрема (проте не вичерпно) таких цілей: 
 
– ужиття заходів і виконання дій, обумовлених договором;
– надання послуг згідно з вашими замовленнями та побажаннями; 
– обмін даними з вами, пов’язаний із договором або замовленням; 
– розрахунки та платежі, виплати або збори, а також підзвітність щодо виконаних транзакцій. 
 
b) У контексті балансу інтересів (ст. 6 п. 1 f Загального регламенту про захист даних)
За потреби ми обробляємо ваші дані, навіть якщо вони не призначені для виконання договору, з метою захисту наших правочинних інтересів або інтересів третіх сторін. Це стосується, серед іншого, таких цілей:

 •  отримання довідок / обмін даними з довідковими службами;
 •  передавання обумовленому договором колекторному агентству або незалежному юристу в разі безрезультатного стягнення заборгованості; 
 •  удосконалення наших послуг, продуктів або процесів; 
 •  бенчмаркінг і аналіз кон’юнктури ринку;
 •  інформаційні бази знань для обміну знаннями або підтримки бізнесу;
 •  заходи щодо ІТ-безпеки та дотримання захисту даних;
 •  пряма реклама;
 •  пред’явлення правових претензій і захист у разі правових суперечок.


c) Згода (ст. 6 п. 1 a Загального регламенту про захист даних)
Якщо ви надали згоду на обробку персональних даних із певною метою, то правомірність такої обробки забезпечується на підставі вашої згоди. Надану згоду можна відкликати в будь-який момент. 
 
d) На підставі законодавчих вимог (ст. 6 п. 1 c Загального регламенту про захист даних)
Окрім того, ми обробляємо ваші персональні дані, якщо цього вимагають законодавчі приписи або суспільні інтереси. Це стосується зокрема (проте не вичерпно) цілей, пов’язаних із дотриманням таких норм:

 •  закони про торгівлю й оподаткування (наприклад, правові обов’язки платників податків, терміни зберігання);
 •  пруденційні нормативи;
 •  кримінальний кодекс (наприклад, запобігання шахрайству та відмиванню грошей, зіставлення з антитерористичними та антикорупційними списками);
 •  розголошення ваших персональних даних для заходів зі збору доказів, притягнення до кримінальної відповідальності або врегулювання цивільно-правових претензій.4. Хто отримує ваші дані?

Дані передаються або надаються співробітникам і підрозділам нашої компанії, яким вони нагально потрібні для виконання наших договірних, переддоговірних і правових зобов’язань або в межах наших правочинних інтересів.  
 
Передача ваших даних стороннім третім особам здійснюється виключно з певною метою, зокрема: 

 •  у зв’язку зі вживанням заходів і виконанням дій, обумовлених договором;
 •  на підставі наших правочинних інтересів або правочинних інтересів третіх сторін;
 •  для виконання законодавчих вимог, згідно з якими ми зобов’язані передати дані; 
 •  на підставі вашої згоди;
 •  для надання зовнішнім постачальникам послуг, які виконують для нас обробку даних (постачальники ІТ-послуг, знищувачі даних тощо).

​​​

5. Як довго зберігаються ваші дані?

Ми обробляємо та зберігаємо ваші персональні дані, доки тривають наші ділові відносини і доки це потрібно для виконання наших договірних і правових зобов’язань. Слід взяти до уваги, що тривалість зберігання залежить від мети обробки даних.  Якщо дані більше не потрібні для виконання договірних або правових зобов’язань, вони регулярно видаляються або анонімізуються з дотриманням законодавчих обов’язків щодо зберігання.6. Чи передаються дані в третю країну?

Пересилання даних у країни за межами Європейського Союзу (так звані треті держави) здійснюється, якщо: 

 •  це потрібно для виконання ваших замовлень (наприклад, до компаній концерну, постачальників); 
 •  це продиктовано законодавством (наприклад, правовими обов’язками платників податків);
 •  ви надали нам свою згоду. 

 
Якщо ми пересилаємо персональні дані у країни за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ), то пересилання здійснюється, лише якщо Єврокомісія підтвердила належний рівень захисту даних у третій державі або за наявності інших порівнянних гарантій захисту даних (наприклад, домовленостей згідно зі стандартними договірними умовами Єврокомісії).7. Які ви маєте права щодо захисту даних?

Кожен суб’єкт персональних даних має право на отримання довідки (ст. 15 Загального регламенту про захист даних) про те, які саме дані особи обробляються, право на виправлення неправильних даних (ст. 16 Загального регламенту про захист даних), право на видалення персональних даних (ст. 17 Загального регламенту про захист даних), право на обмеження обробки (ст. 18 Загального регламенту про захист даних), право на відкликання (ст. 21 Загального регламенту про захист даних), а також право на пересилання даних у широковживаному машиночитаному форматі (ст. 20 Загального регламенту про захист даних). 

Ви можете в будь-який момент відкликати надану нам згоду на обробку персональних даних. Також ви можете в будь-який момент заборонити обробку з метою прямої реклами. Візьміть до уваги, що відкликання діє лише на майбутнє. Це не стосується обробок, які було здійснено до відкликання. 8. Чи зобов’язані ви надавати дані?

У межах наших ділових відносин ви маєте надавати лише ті персональні дані, які потрібні для обґрунтування, здійснення та завершення ділових відносин або які ми зобов’язані зібрати за вимогами законодавства. Без цих даних ми не в змозі укласти з вами договір або виконати його. 9. Якою мірою використовується автоматизоване ухвалення рішень в окремому випадку?

Для обґрунтування та здійснення ділових відносин ми зазвичай не використовуємо автоматизоване ухвалення рішень. 10. Куди можна поскаржитися?

Ви можете звернутися зі скаргою до названої вище вповноваженої особи з питань захисту даних або до компетентного державного органу з питань захисту персональних даних: Баварський департамент із питань захисту персональних даних, Promenade 27, 91522 Ansbach, тел. +49 981 53 13 00.