Access

Østerrikes parlament (AT)

Galaxy Gate 1.1 fra Wanzl sørger for sikker og rask adgangskontroll for representanter, folkevalgte og medarbeidere

Etter nesten fem år med ombygging og renovering åpnet den østerrikske parlamentsbygningen i Wien igjen portene for parlamentarisk arbeid i begynnelsen av 2023. Parlamentet er blant de viktigste bygningene langs gaten Wiener Ringstrasse og ble bygget mellom 1874 og 1883 etter arkitekt Theophil Hansens planer. Mer enn 130 års kontinuerlig bruk gjorde det nødvendig med en totalrenovering av den fredede parlamentsbygningen, inkludert en omfattende modernisering av sikkerhetsteknologien. For å forbedre autentiseringen av medarbeiderne, ble hovedinngangen utstyrt med adgangsporten Galaxy Gate 1.1 fra adgangseksperten Wanzl.

© Parlamentets administrasjon / Michael Buchner

Rask tilgang via ansiktsgjenkjenning

Hver dag går flere hundre personer går inn i den østerrikske parlamentsbygningen via hovedinngangen. Dette inkluderer både ansatte og besøkende. Rehabiliteringsplanen innebar å sette opp en «hurtigfil» for ansatte, slik at de kan få rask og sikker adgang uavhengig av pågangen med besøkende. Inntil da var det bare sikkerhetspersonalet som håndterte adgangen. «Til dette formålet ble det installert en adgangssluse fra Wanzl ved inngangen som en del av den totale ombyggingen av parlamentet. Galaxy Gate 1.1 gir autentiserte medarbeidere kontrollert og hindringsfri adgang til bygningen, samtidig som man sparer personale», forklarer Daniel Elsner, ansvarlig prosjektleder hos Wanzl Østerrike. Ansiktsgjenkjenning gir helautomatisk adgang for ansatte. Etter en engangsopplæring med fotoregistrering kan medarbeiderne takket være ansiktsgjenkjenningen gå inn i bygningen via Galaxy Gate 1.1 uten tidstap. Alternativt kan anleegget åpnes av sikkerhetspersonell ved hjelp av RFID-kort eller et manuelt kontrollpanel.

© Parlamentets administrasjon / Michael Buchner

Tilgjengelighet og høye sikkerhetsstandarder

Galaxy Gate 1.1 har en gjennomgangsbredde på 90 cm og er dermed også egnet for rullestoler. Tilgjengelighet var et spesielt viktig tema ved renoveringen av parlamentsbygningen. Den brede gjennomgangen til adgangsslusen fra Wanzl oppfyller disse kravene. Sikkerhetsteknisk overbeviser adgangsslusen med sine 1800 mm høye svingarmer i sikkerhetsglass, som i kombinasjon med en taksensor hindrer manipulasjonsforsøk, som for eksempel uautorisert passering, å holde åpen, krype under eller presse porten opp. Alle slike overtredelser vil bli varslet. I nødsituasjoner sørger den umiddelbare avbrytelsen av åpne- eller lukkebevegelsen for å beskytte personer og gjenstander. «Det østerrikske parlamentet er et viktig statlig organ, og derfor gjelder spesielt strenge sikkerhetsstandarder i bygningen. Ved konstruksjonen og monteringen av Galaxy Gate 1.1 ble det tatt hensyn til de høye sikkerhetskravene i hvert trinn – en utfordrende oppgave som vårt tverrnasjonale ekspertteam fra Wanzl Østerrike og Tyskland klarte å løse», forklarer Daniel Elsner og fortsetter: «For eksempel ble adgangsslusen sikkerhetsteknisk integrert i parlamentets nettverk ved hjelp av direkte kabling av alle monterte komponenter. «I tillegg er adgangssystemet koblet til brannvarslingsanlegget. Hvis alarmen utløses, blir adgangssystemet strømløst. Det betyr at svingarmene holdes åpne som rømningsveier."

© Parlamentets administrasjon / Michael Buchner

Beskyttelse av kulturarv og tidløs design

I tillegg til den omfattende moderniseringen ble det lagt særlig vekt på å bevare parlamentsbygningens arkitektoniske integritet. På grunn av gulvets beskaffenhet ble adgangsslusen fra Wanzl derfor festet til gulvet på spesialproduserte monteringsplater. Galaxy Gate er en tidløs og elegant modul i rustfritt stål med sperreelementer i sikkerhetsglass som føyer seg diskré inn i inngangspartiet. Inntakssystemene har også LED-belysning i glass for enkel visualisering av adgangsbevis. Den helautomatiske og brukervennlige Galaxy Gate 1.1 fra Wanzl hever dermed både sikkerhets- og designaspektet ved adgangen til parlamentsbygningen til et nytt nivå.

© Parlamentets administrasjon / Johannes Zinner

Fullføring av et århundreprosjekt

«Design, funksjonalitet, kompetent håndtering og service – dette var kriteriene som Wanzl ble valgt ut fra. Vårt innsatsklare team lokalt i Wien og den høye kvaliteten på Access-produktene fra Wanzl spilte også inn i tildelingen av kontrakten», forteller Daniel Elsner om prosjektoppdraget. «Vi i Wanzl er svært glade for at vi fikk delta i dette ytterst komplekse og unike prosjektet. Dette århundreprosjektet, renoveringen av den østerrikske parlamentsbygningen, gikk over en periode på flere år, som Wanzl i nært samarbeid med sin prosjektpartner og systemintegrator PRONOVUM kunne følge frem til gjenåpningen i begynnelsen av 2023 og fullføre på tilfredsstillende vis.»