Access

Rakouský parlament (AT)

Galaxy Gate 1.1 od firmy Wanzl zajišťuje bezpečnou a rychlou kontrolu přístupu poslanců, mandatářů a zaměstnanců

Po téměř pěti letech přestavby a rekonstrukce otevřela budova rakouského parlamentu ve Vídni začátkem roku 2023 opět své brány pro parlamentní provoz. Budova parlamentu patří k nejvýznamnějším stavbám na vídeňské Ringstraße a byla postavena v letech 1874 až 1883 podle plánů architekta Theophila Hansena. Více než 130 let trvalého provozu vyžadovalo generální renovaci památkově chráněné budovy parlamentu, včetně rozsáhlé modernizace bezpečnostní techniky. Pro lepší autentizaci zaměstnanců byl v této souvislosti hlavní vchod vybaven přístupovým systémem Galaxy Gate 1.1 od odborníka na přístupové systémy Wanzl.

© Ředitelství parlamentu / Michael Buchner

Rychlý vstup pomocí rozpoznání obličeje

Do budovy rakouského parlamentu vstupuje každý den přes hlavní vchod více než 100 osob. Patří sem jak zaměstnanci, tak i návštěvníci. Plán rekonstrukce předpokládal vytvoření „fast lane“ pro rychlý a bezpečný přístup zaměstnanců odděleně od vstupu návštěvníků. Do té doby řídil přístup výhradně bezpečnostní personál. „K tomuto účelu byla v rámci celkové přestavby parlamentu u vchodu nainstalována vstupní brána Wanzl. Galaxy Gate 1.1 umožňuje autentizovaným zaměstnancům kontrolovaný a bezbariérový přístup do budovy a zároveň šetří personál," vysvětluje Daniel Elsner, odpovědný vedoucí projektu ve společnosti Wanzl Rakousko. Přístup do budovy probíhá pro zaměstnance plně automaticky pomocí rozpoznávání obličeje. Po jednorázovém školení s fotoregistrací mohou zaměstnanci díky rozpoznávání obličeje prostřednictvím Galaxy Gate 1.1 vstupovat do budovy bez ztráty času. Případně může bezpečnostní personál otevřít zařízení pomocí identifikačních karet RFID nebo ručního ovládacího panelu.

© Ředitelství parlamentu / Michael Buchner

Bezbariérovost a nejvyšší bezpečnostní standardy

Galaxy Gate 1.1 má šířku průchodu 90 cm, a je tak vhodný i pro invalidní vozíky. Bezbariérovost byla obzvláště důležitou myšlenkou při rekonstrukci budovy parlamentu. Široký průchod vstupní brány Wanzl tyto požadavky splňuje. Z bezpečnostního hlediska přesvědčuje přístupový systém svými výkyvnými rameny z tvrzeného bezpečnostního skla o výšce 1 800 mm, která v kombinaci se stropním snímačem zabraňují pokusům o manipulaci, jako je například nepovolené překročení, otevření, podlezení nebo přitlačení brány. Při každém z těchto porušení se spustí poplach. Pro větší bezpečnost je možné v nouzových situacích okamžitě přerušit otevírací nebo zavírací pohyb, a zajistit tak ochranu osob nebo předmětů. „Rakouský parlament je důležitým státním orgánem, a proto platí v budově obzvláště přísné bezpečnostní normy. Při konstrukci a montáži Galaxy Gate 1.1 byly v každém kroku zohledněny vysoké požadavky na bezpečnost – náročný úkol, který dokázal vyřešit náš mezinárodní tým odborníků z Wanzl Rakousko a Německo," vysvětluje Daniel Elsner a pokračuje: „Například přístupová brána byla bezpečnostní technikou propojena s parlamentní sítí prostřednictvím přímé kabeláže všech instalovaných komponent. „Navíc je přístupový systém připojen k požárním hlásičům. V případě poplachu bude tato funkce beznapěťová. To znamená, že výkyvná ramena zůstávají jako únikové cesty otevřená."

© Ředitelství parlamentu / Michael Buchner

Památková ochrana a nadčasový design

Kromě komplexní modernizace byla při rekonstrukci této památky věnována zvláštní pozornost zachování architektonické podstaty budovy parlamentu. Vzhledem k vlastnostem podlahy byla proto vstupní brána Wanzl upevněna k podlaze na speciálně vyrobených montážních deskách. S nadčasovým a stylovým pláštěm z nerezové oceli a uzamykacími prvky z tvrzeného bezpečnostního skla Galaxy Gate 1.1 také diskrétně zapadá do vstupního prostoru. Také vstupní systémy zajišťují díky skleněným prvkům s LED osvětlením snadno identifikovatelnou vizuální podobu oprávnění k přístupu. Plně automatický a snadno ovladatelný systém Galaxy Gate 1.1 od firmy Wanzl tak jak bezpečnostní, tak i designový aspekt vstupu do budovy parlamentu pozvedá na novou úroveň.

© Ředitelství parlamentu/Johannes Zinner

Dokončení projektu století

„Design, funkčnost, kompetentní realizace a servis – to byla kritéria, podle kterých byla společnost Wanzl vybrána. Náš tým připravený na místě ve Vídni a vysoká kvalita přístupových produktů společnosti Wanzl rovněž přispěli k zadání zakázky,“ informuje Daniel Elsner o tomto projektu. „Ve společnosti Wanzl jsme velmi rádi, že jsme se mohli podílet na tomto mimořádně komplexním a jedinečném projektu. Tento projekt století, renovace rakouské budovy parlamentu, trval několik let, a společnost Wanzl ho v úzké spolupráci se svým projektovým partnerem a integrátorem systému PRONOVUM doprovázela až do opětovného otevření na začátku roku 2023 a uspokojivě ho dokončila.“