9
Jun
Access

Wanzl a CEIA

Perfektní synergie pro větší bezpečnost

Bezpečnost, zjednodušení práce zaměstnanců a optimalizace procesů představují v současnosti v podnicích nepostradatelné komponenty pro bezproblémovou každodenní práci. Wanzl Access Solutions a CEIA GmbH jsou dva z nejlepších dodavatelů v oblasti plně automatizovaných bezpečnostních řešení. Tito odborníci společně nabízejí dokonalou kombinaci produktů: Galaxy Gates od společnosti Wanzl s detektory kovů SMD601 Plus Profileing od společnosti CEIA.

Na ochranu před vstupem nepovolaných osob, přenášením zakázaných předmětů, nebo krádežemi materiálu a zboží, mají při příchodu do podniku a odchodu z něj často nejvyšší prioritu bezpečnostní nároky. Zaměstnanci i hosté by však neměli cítit, že jsou kontrolováni, ale tak, že jsou vždy vítáni. Aby to bylo možné zajistit, nabízí Wanzl komplexní koncepci brány Galaxy Gate, která je založena na jednoduchém vzorci: Design plus komfort a funkčnost s nejvyšší úrovní bezpečnosti. Autorizovaný impulz k uvolnění je zcela bezproblémově realizován prostřednictvím externí uvolňovací jednotky, jako je čtečka čárových kódů, čtečka karet RFID a biometrický skener žil v dlani. Galaxy Gate okamžitě otevře svá výkyvná ramena z tvrzeného bezpečnostního skla a stropní senzory navíc skenují vzorky osob a jejich chování a dohlížejí na bezproblémový průběh. V oblasti identifikace předmětů se potom používají průchozí detektory kovů SMD601 Plus Profileing od společnosti CEIA. Zařízení lze bez problémů propojit s Wanzl Galaxy Gates a skenují a lokalizují nejmenší koncentrace kovů na těle osob, které vstupují do budovy nebo do bezpečnostní zóny přes přístupové systémy. Pokud je při odchodu dán rozdíl vůči předtím zjištěnému množství kovu, bude to s nejvyšší přesností zjištěno, lokalizováno a spuštěn alarm. Doplňkově se pomocí LED ukazatele výšky signalizuje, v jaké tělesné výšce se odchylka nachází. Brána Galaxy Gate okamžitě automaticky uzavře průchod, aby následně mohl bezpečností personál provést kontrolu. Aby se zabránilo zbytečnému alarmu způsobenému kovy, které se obvykle na těle nosí, je předem vytvořen digitální „kovový podpis“ osoby. Přitom se evidují například protézy s obsahem kovů nebo osobní šperky a ukládají se v ověřovacím profilu osoby. Všechny procesy přitom probíhají bez kamer, ale pouze zaznamenáním kovu neseného na těle.

Galaxy Gate od společnosti Wanzl

Všude tam, kde se setkává velké množství lidí, je bezpečnost vždy na prvním místě. Vstupní zařízení Galaxy Gate od společnosti Wanzl k tomu nabízí dokonalé řešení, protože umožňuje průchod a kontrolu proudů lidí v citlivých vstupních zónách. Ve firmách a továrnách, kam pravidelně přicházejí a odcházejí stejní lidé, se díky vstupnímu zařízení Galaxy Gate uleví bezpečnostnímu personálu. Zaměstnanci jsou v Galaxy Gate ověřeni a následně obdrží povolení ke vstupu. Za tímto účelem se připojují externí uvolňovací jednotky, jako např. čtečka karet RFID, skener čárových kódů a biometrický skener žil v dlani prostřednictvím rozhraní LAN nebo prostřednictvím bezpotenciálového kontaktu. Pokud je vše v pořádku, otevřou se ihned softwarově řízená výkyvná ramena z tvrzeného bezpečnostního skla. Při zneužití reaguje oddělovací zařízení optickým a akustickým výstražným signálem a okamžitým zavřením výkyvných ramen. Dodatečnou bezpečnost zajišťuje Wanzl Access Manager, který celý vstupní prostor vizualizuje v reálném čase, zaznamenává aktivity a také nabízí statistiku alarmů, počtu návštěvníků a průchodů. Galaxy Gate lze nakonfigurovat podle požadavků zákazníka a lze do ní integrovat i další systémy, jako je například detektor kovů SMD601 Plus Profileing.

SMD601 Plus Loss Prevention od společnosti EIA

Společnost CEIA GmbH vlastní s průchozím detektorem kovů SMD601 Plus Loss Prevention nejmodernější digitální detekční technologii. Funguje podobně jako bezpečnostní detektory na letištích nebo ve veřejných budovách, ale je speciálně navržena k detekci kovových komponent jako jsou elektronické součástky, přesná mechanika, šperky a vzácné kovy. Umožňuje rychlou kontrolu zaměstnanců a představuje osvědčenou technologii prevence krádeží předmětů s obsahem kovů. Pomocí systému lze rozpoznat nejmenší kovové objekty v nebo na lidském těle, a to při zachování soukromí. Tím lze zabránit krádeži, resp. nechtěnému odnesení kovových předmětů ze skladů nebo výrobních zařízení. Inovativní možnost profilování umožňuje, že zaměstnanci mohou nosit kovové předměty na těle nebo implantáty v těle, aniž by aktivovali detekční alarm.

Kombinace produktů Galaxy Gates a detektoru kovů přináší zákazníkům značné výhody, protože spojení těchto dvou zařízení umožňuje plně automatické oddělení procházejících osob a v případě alarmu automatizované zablokování příchodu a odchodu.