Śledzenie wózka

Do zoptymalizowanego zarządzania flotą

  • Ułatwia planowanie udostępniania wózków
  • Зменшення часу, який витрачають на пошук багажних візків
  • Для застосування в приміщенні та на вулиці

Każdy wózek bagażowy jest wyposażony w znacznik RFID, a każde miejsce udostępniania lub stacja dokująca są wyposażone w czytnik RFID rejestrujący dane. Operator portu lotniczego ma zawsze pod kontrolą aktualną lokalizację swoich wózków bagażowych. Dzięki temu można w sposób bardziej przyjazny dla klienta definiować miejsca udostępniania, odpowiednio je zwymiarować i odpowiednio wcześnie zapełnić. Ma to nie tylko pozytywny wpływ na zewnętrzny wygląd lotniska, ale także zwiększa zadowolenie podróżnych, ponieważ zawsze mogą oni znaleźć wystarczającą ilość wózków bagażowych.

Twoja osoba kontaktowa
Wyślij zapytanie

Śledzenie…

1. Wózki w strefach

Teren lotniska jest podzielony na poszczególne strefy. System rejestruje w czasie niemal rzeczywistym, gdzie i ile wózków bagażowych znajduje się na terenie obiektu.

2. Zajezdnie wózków

Każda stacja dokująca zgłasza systemowi za pomocą czytnika RFID (Gateway) aktualną liczbę dostępnych tam wózków bagażowych.

3. Wejścia i wyjścia

Tutaj mierzy się i analizuje przepływ wózków między poszczególnymi strefami. System rejestruje w czasie niemal rzeczywistym, kiedy wózek zmienia strefę.

Zalety systemu śledzenia wózków

1. Skraca nieefektywne czasy poszukiwania wózków. Umożliwia to optymalne
    planowanie pracy personelu, a to z kolei obniża koszty operacyjne.

2. Poprawa dostępności wózków zwiększa zadowolenie klientów.

3. Dzięki monitorowaniu obszarów buforowych wózków można lepiej
radzić sobie ze szczytami ruchu.

4. Lokalizacja wózków na odległych obszarach i w pobliżu lotniska:
    Operatorzy portów lotniczych zawsze wiedzą, gdzie znajdują się ich wózki bagażowe.

5. Operatorzy portów lotniczych znają całkowitą liczbę wózków będących w codziennej eksploatacji.

6. Monitorowanie Service Level Agreements z dostawcami zewnętrznymi

7. Analiza czasu postoju wózków

8. Możliwość wizualizacji tras wykorzystywanych na zewnątrz i wewnątrz budynku.
    Na podstawie tych tras można określić, które obszary są szczególnie często
odwiedzane. Informacja ta może służyć do optymalizacji strumieni obrotów
.

Ogólne informacje o systemie:

· System działa wewnątrz i na zewnątrz budynków

· Minimalne wymagania dotyczące okablowania/infrastruktury

· Informacje niemal w czasie rzeczywistym

· Możliwość doposażenia istniejącej infrastruktury

· Stosowane przez nas baterie charakteryzują się długą żywotnością. Zmniejsza
to nakłady potrzebne na konserwację.

· Znacznik RFID jest zabezpieczony wodoodporną obudową (IP65).

Pulpit śledzenia

Pulpit przedstawia specyficzny dla klienta układ terenu lotniska.

Podstawowe informacje:
· Liczba i określanie wózków w eksploatacji lub wyłączonych z eksploatacji
· Stan baterii znaczników
· Poziom wózków w stacjach dokujących
· Pozycja wózków w poszczególnych strefach
· Wszystkie parametry mogą mieć wartości progowe.

Dodatkowo przeprowadzane są analizy zebranych historycznych danych dotyczących wózków. Ponieważ co tydzień odbywają się te same loty, system uczy się na podstawie danych historycznych, ile wózków potrzeba średnio na każdy przylot lub odlot samolotu. Określa również odpowiednią ilość wózków przypadającą na daną stację dokującą.

Opcjonalne funkcje oprogramowania:

· Wyświetlanie zbliżających się konserwacji wózków
· Zarządzanie sygnałami alarmowymi
Ochrona przed kradzieżą
· Instrukcje pracy, również jako wiadomości w trybie push na urządzeniach mobilnych
  Urządzenia (uzupełnianie punktów odbioru wózka bagażowego,
instrukcje dotyczące konserwacji…)
· Interfejsy do różnych systemów portów lotniczych