Maintenance & Inventory

Onderhoud en voorraadbeheer

  • Volledige documentatie van de verrichte onderhoudswerkzaamheden
  • Registratie van personeels- en materiaalkosten.
  • Analyse van de onderhoudskosten voor bepaalde periodes

Regelmatige onderhoudscontroles verhogen het economische rendement van de bagagetrolleys. Met behulp van een transponder identificeert u elke wagen en verricht u een gedetailleerde analyse van de onderhoudswerkzaamheden.

Preview Catalogus: Airport Solutions
Brochure
Catalogus: Airport Solutions
Andere talen
Uw contactpersoon
Aanvraag versturen

Voordelen en vereisten

 
  • Kostencontrole/overzicht van het verrichte onderhoud
  • Statistische evaluatie van de kosten per wagen respectievelijk per wagengroep
  • Volledige documentatie van de onderhouden wagens
  • Overzicht van de komende wageninspectie (TÜV)
  • Hardwarevereisten:
    USB-interface V24 voor Wanzl-scanners, cd-romstation, processor minimaal 200 MHz, 64 MB RAM, 16 MB videokaart

Mobiele scanner

Mobiele scanner
Mobiele scanner voor het registreren van de voorraad

Onderhoud scanner

Onderhoud scanner
Eenvoudig en snel uitlezen van de gegevens

Identificatie

Identificatie
Identificatie van de bagagetransportwagen door middel van de transponder die in de handgreepkap is geïntegreerd

Trolleyhistory I

Het systeem registreert in de database chronologisch de werkplaatsbezoeken en de gemaakte kosten per wagen.

Trolleyhistory II

Opsomming en overzicht van alle opgetreden defecten naar gedefinieerde categorieën en frequentie, met kostenoverzicht.

Nieuw werkplaatsbezoek

Documentatie van de verrichte werkzaamheden. Registratie van personeels- en materiaalkosten.

Wageninventaris

Weergave van alle geregistreerde bagagewagens.