9
Jun
Access

Wanzl en CEIA

Perfecte synergieën voor meer veiligheid

Veiligheid, ontlasting van medewerkers en procesoptimalisatie zijn tegenwoordig essentiële componenten voor een soepele werkdag. Wanzl Access Solutions en CEIA GmbH zijn twee van de beste aanbieders op het gebied van volledig geautomatiseerde veiligheidsoplossingen. Samen bieden de experts een perfecte productcombinatie aan: de Galaxy Gates van Wanzl met de metaaldetectoren SMD601 Plus Profiling van CEIA.

Om te beschermen tegen toegang door onbevoegden, het mee naar binnen nemen van niet-toegestane voorwerpen of diefstal van materialen en goederen, hebben beveiligingseisen vaak de hoogste prioriteit bij het betreden en verlaten van bedrijven. Maar zowel medewerkers als gasten moeten niet het gevoel hebben dat ze gecontroleerd worden. Ze moeten zich juist welkom weten. Om dit te garanderen, biedt Wanzl het uitgebreide concept van Galaxy Gates, gebaseerd op een eenvoudige formule: design plus comfort plus functionaliteit, met de hoogste mate van veiligheid. Via een externe vrijgave-eenheid, zoals een barcodelezer, RFID-kaartlezer en biometrische handpalmscanner, verloopt de geautoriseerde vrijgave-impuls volledig probleemloos. De Galaxy Gate opent onmiddellijk zijn zwenkarmen en bovendien scannen plafondsensoren met enkellaags veiligheidsglas persoons- en gedragspatronen en bewaken een probleemloos verloop. Voor het identificeren van voorwerpen worden de doorvoermetaaldetectoren SMD601 Plus Profiling van CEIA gebruikt. De apparaten kunnen naadloos worden gekoppeld aan de Wanzl Galaxy Gates en scannen en lokaliseren de kleinste metaalconcentraties op het lichaam van de personen die het gebouw of de veiligheidszone door de toegangssluizen betreden. Als er bij het verlaten een verschil is tussen de eerder gedetecteerde hoeveelheid metaal, wordt dit met grote precisie gedetecteerd, gelokaliseerd en wordt er een alarm geactiveerd. Bovendien wordt door middel van een led-hoogte-indicatie aangegeven op welke lichaamshoogte de afwijking zich bevindt. Onmiddellijk sluit de Galaxy Gate automatisch de doorgang, zodat er aansluitend een controle door het beveiligingspersoneel kan worden uitgevoerd. Om onnodig alarm door metaal dat over het algemeen op het lichaam wordt gedragen te voorkomen, wordt er vooraf een digitale metalen handtekening van de persoon gemaakt. Daarbij worden bijvoorbeeld metalen prothesen of persoonlijke sieraden geregistreerd en in het authentificatieprofiel van de persoon opgeslagen. Alle processen verlopen zonder camera’s en geschieden alleen door het metaal te detecteren dat op het lichaam wordt gedragen.

De Galaxy Gate van Wanzl

Overal waar veel mensen bij elkaar komen, staat veiligheid voorop. De toegangssluis Galaxy Gate van Wanzl biedt hiervoor de perfecte oplossing, want door deze sluis kunnen personenstromen in gevoelige ingangszones georganiseerd en gecontroleerd worden. In bedrijven en fabrieksinstallaties, waar regelmatig dezelfde personen naar binnen en buiten gaan, kan de Galaxy Gate het veiligheidspersoneel ontlasten. De medewerkers worden bij de Galaxy Gate geauthenticeerd en krijgen vervolgens de vrijgave voor toegang. Hiervoor worden externe vrijgave-eenheden, zoals RFID-kaartlezers, barcodescanners en biometrische handpalmscanners via LAN-interfaces of via een potentiaalvrij contact, aangesloten. Als alles correct is, openen de zwenkarmen van enkellaags veiligheidsglas, die van bewakingssoftware zijn voorzien, onmiddellijk. Bij misbruik reageert het tourniquet met optische en akoestische waarschuwingssignalen en sluiten de zwenkarmen direct. De Wanzl Access Manager zorgt voor extra veiligheid. Deze visualiseert de volledige entree in realtime, protocolleert activiteiten en er kunnen ook statistieken over alarmen, bezoekersaantallen en doorgangen mee opgevraagd worden. De Galaxy Gate kan op maat worden gemaakt en er kunnen ook andere systemen worden ingebouwd, zoals de SMD601 Plus Profileing-metaaldetector.

SMD601 Plus Loss Prevention van CEIA

CEIA GmbH beschikt met de doorvoermetaaldetector SMD601 Plus Loss Prevention over de modernste digitale detectortechnologie. De detector werkt op dezelfde wijze als de veiligheidsdetectors op luchthavens of in openbare gebouwen, maar is speciaal ontworpen voor de detectie van metalen onderdelen, zoals elektronica, precisiemechanismen, sieraden en edelmetalen. Het maakt een snelle controle van het personeel mogelijk en is een beproefde technologie voor de preventie van diefstal van metalen voorwerpen. Met het systeem kunnen de kleinste metalen voorwerpen in of op het menselijk lichaam worden herkend, met inachtneming van de privacy. Zo kan diefstal of onbedoeld meenemen van metalen voorwerpen uit magazijnen of productievestigingen worden voorkomen. Dankzij de innovatieve profileringsoptie kunnen medewerkers persoonlijke metalen voorwerpen op het lichaam of implantaten in het lichaam dragen zonder een detectiealarm te activeren.

Een combinatie van Galaxy Gates en een metaaldetector biedt klanten aanzienlijke voordelen, omdat de verbinding van deze twee apparaten zorgt voor een volledig automatische scheiding en een automatische blokkering van de in- en uitgang in geval van een alarm.