29
Sep
Material Handling

Intralogistyka by Wanzl Polska

Projekty specjalne - od analizy procesu po produkt finalny

Magazyn to przestrzeń stanowiąca nieodłączny element każdego dużego przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej. Z jednej strony służy on do przechowywania surowców niezbędnych do wykorzystania na etapie produkcji, a z drugiej pozwala na magazynowanie gotowych wyrobów. W przypadku dużych pomieszczeń magazynowych pojawia się jednak spore wyzwanie w postaci transportu wewnątrzmagazynowego. Jak z tym tematem radzą sobie firmy i w jaki sposób może pomóc im nasz dział Material Handling?

Projekty specjalne w Wanzl – czym są i co obejmują?

Sprawnie funkcjonujący transport wewnątrzmagazynowy to dla każdego przedsiębiorstwa okazja do poprawy wydajności całej firmy i obniżenia kosztów magazynowania, a także szansa na zwiększenie zadowolenia klientów i kontrahentów, którzy bardzo cenią sobie terminowość i niezawodność producenta. By tak mogło się stać, firma wykorzystuje szereg różnego rodzaju systemów i urządzeń, które usprawniają pracę w przestrzeniach magazynowych, na przykład przenośniki taśmowe.

Co dzieje się jednak w sytuacji, gdy firma zmaga się z problemem związanym z transportem wewnątrzmagazynowym, np. potrzebuje nietypowych rozwiązań do transportu surowców lub gotowych produktów? Wówczas konieczne jest opracowanie projektu specjalnego przez firmę doświadczoną w tworzeniu rozwiązań do kompletacji, transportu i magazynowania. Przed takim zadaniem często stoi m.in. nasz dział Material Handling w Wanzl, którego działania w 40% obejmują projekty specjalne.

Oprócz podstawowej oferty produktów w Wanzl specjalizujemy się w produkcji zindywidualizowanych rozwiązań transportowych - pod specyficzne komponenty, produkty, niszowe branże.

W jaki sposób firma produkcyjna może nawiązać z nami współpracę w zakresie tworzenia projektów specjalnych? Cały proces możemy przedstawić w kilku etapach.

1. Spotkanie z klientem i omówienie jego potrzeb oraz oczekiwań

Zadowolenie klienta i sprostanie jego oczekiwaniom jest dla nas priorytetem. Jako przedsiębiorstwo o wieloletnim doświadczeniu i jasnych zasadach etycznych staramy się podchodzić z pełnym zaangażowaniem do problemów naszych klientów. Podczas wstępnego spotkania weryfikujemy ich potrzeby i zbieramy jak najwięcej informacji na temat tego, czego oczekują od rozwiązania, które mamy dla nich przygotować.

2. Konsultacje w dziale Material Handling

Wyznajemy zasadę, że burza mózgów jest najlepszym narzędziem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań i znakomitym sposobem na pobudzenie kreatywności. W związku z tym po przeprowadzonej rozmowie z klientem nasi specjaliści z działu Material Handling spotykają się, by omówić dostępne opcje w ramach projektów specjalnych i znaleźć najlepszy sposób na wsparcie transportu wewnątrzmagazynowego w zakładzie produkcyjnym, centrum dystrybucyjnym czy magazynie.

3. Opracowanie rysunków proponowanego rozwiązania

Po stworzeniu wstępnego planu działań pracownicy z działu Material Handling przygotowują w programie komputerowym wstępne rysunki, które następnie zostaną zaprezentowane klientowi. Ważne jest na tym etapie, by uwzględnić kwestię przeliczenia udźwigów, tak, by opracowane rozwiązania były w stanie sprostać stawianym przed nimi zadaniom.

4. Przedstawienie klientowi stworzonego rozwiązania

Kolejny etap to zaprezentowanie klientowi efektów naszych prac. Część z nich akceptuje zaproponowane udogodnienia, jednak zdarza się, że konieczne jest wprowadzenie poprawek. Dopiero po pełnej akceptacji projektu przystępujemy do dalszych działań, czyli stworzenia prototypu gotowego rozwiązania.

5. Stworzenie prototypu do akceptacji

Prototyp rozwiązania, którego celem jest usprawnienie transportu wewnątrzmagazynowego, jest opracowywany w programie komputerowym. Jako ciekawostka warto jednak wspomnieć, że docelowy produkt jest składany ręcznie przez naszych pracowników w Wanzl. Jak wynika z danych:

●       70% projektów jest akceptowanych już po prezentacji 1 prototypu;

●       25% projektów uzyskuje aprobatę po 2 prototypie;

●       zaledwie 5% projektów jest zatwierdzonych po 3 prototypie.

6. Produkcja zerowa

Po zaakceptowaniu prototypu przystępujemy do prac związanych z produkcją zerową. Jest to niezwykle ważny etap, który zawsze przeprowadzamy przed produkcją seryjną, tak, by zyskać narzędzie do przeprowadzenia wewnętrznych testów oraz certyfikacji.

7. Gotowa produkcja seryjna

Docelowym etapem naszych działań jest zrobotyzowana produkcja seryjna, która pozwala na zminimalizowanie ryzyka pojawienia się błędów ludzkich. Kładziemy szczególny nacisk na efektywność podczas procesu wdrażania nowego produktu, co skutkuje opracowaniem wysokiej jakości wyrobu, który jest w stanie sprostać potrzebom naszych klientów.

Inwestycja w wyroby usprawniające transport wewnątrzmagazynowy to klucz do poprawy wydajności pracy w zakładzie produkcyjnym, a także do zwiększenia bezpieczeństwa i dochodowości całej firmy. Cieszymy się, że możemy być częścią tego ważnego procesu, który przyczynia się do sukcesu wielu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Chcesz zrobić z nami projekt usprawniający Twój proces intralogistyczny?

Napisz:
Bogdan Kralkowski 
Head of Non Retail
bogdan.kralkowski@wanzl.com