Oprogramowanie do zarządzania ETISS NG

Ujednolicone interfejsy dla różnych komponentów sprzętowych

  • Wsparcie dla wszystkich systemów operacyjnych z jednej linii rozwojowej
  • Ujednolicone interfejsy dla różnych komponentów sprzętowych
  • Możliwość centralnego sterowania siecią automatów

Nowe oprogramowanie do zarządzania „ETISS NG” obsługuje wysokiej klasy komponenty sprzętowe kas automatycznych, automatyzując tym samym procesy robocze. Wszystkie czynności związane z automatami kasowymi są wiernie odtwarzane, a użytkownik otrzymuje wsparcie we wszystkich możliwych sytuacjach.

Preview Complete Catalogue Access Solutions
Prospekt
Complete Catalogue Access Solutions
Inne języki
Twoja osoba kontaktowa
Wyślij zapytanie

Funkcje

Aplikacja Framework - Wsparcie dla wszystkich systemów operacyjnych z jednej linii rozwojowej 

Modułowa konstrukcja - standaryzowane interfejsy z możliwością dynamicznego łączenia różnych komponentów sprzętowych 

Centralne sterowanie - wszystkimi zdecentralizowanymi automatami poprzez sieć (zdalna konserwacja, aktualizacja oprogramowania, alarmy) oraz wsparcie architektury przetwarzanej w chmurze 

Standardowe interfejsy - integracja z aplikacjami biznesowymi (SAP, Data Ware House) 

Właściwe podejście do architektury - realizacja specyficznych wymagań klienta w krótkim czasie

Sterowanie ETISS NG dla jednostek Wanzl Vending Units:

Oprogramowanie ETISS NG zarządza siecią kas automatycznych i integruje je z istniejącymi procesami roboczymi.

  • Baza danych (SQL, My SQL)
  • Interfejs do wymiany danych z istniejącymi systemami IT, bezpotencjałowe odblokowanie, sieć
Sterowanie ETISS NG dla jednostek Wanzl Vending Units: