Airport

Letiště Brisbane (AU)

Combi C400: vítěz testů pohyblivých chodníků

Partnerská firma Carbridge společnosti Wanzl zvítězila ve výběrovém řízení letiště v Brisbane a úspěšně se prosadila v mezinárodní konkurenci.. Ve výběrovém řízení se jednalo o správu vozíků a dodávku vozíků jako systémového řešení pro provozovatele letiště Brisbane Airport Corporation (BAC). Vozík na zavazadla Combi C400 společnosti Wanzl bez brzdy, vybavený čtyřmi kolečky typu 3 na pohyblivé chodníky byl jediným modelem, který bravurně obstál v testech pohyblivých chodníků na letišti. Použití koleček na pohyblivé chodníky typu 3 je pro společnost Wanzl premiérou; kolečko splňuje všechny bezpečnostní požadavky na pohyblivé chodníky s velkým náklonem na letišti v Brisbane. Nehody se zraněním osob a škodami na majetku na pohyblivých chodnících patří od této chvíle do minulosti. Na třetí největší australské letiště bylo dodáno 2 100 ocelových vozíků na zavazadla Combi C400.

Společnost Carbridge je odpovědná za správu vozíků. Uzavřela dohodu o spolupráci se společností Wanzl Australia, aby mohly společně vystupovat na dalších velkých letištích v Austrálii a na Novém Zélandu. „Společnost BAC je velmi spokojená a doufáme, že Combi C400 bude brzy použit i ve vnitrozemském terminálu v Brisbane v kombinaci s výdejním systémem vozíků na zavazadla za poplatek,“ uvádí Michael Tscharntke, obchodní ředitel divize Sales Airport Wanzl.

Objednávka letiště Brisbane

2 100 vozíků na zavazadla Combi C400 s novým typem tří koleček na pohyblivé chodníky pro letiště Brisbane. 

Objednávka letiště Brisbane