12
May
Access

Wanzl Access Manager

Softwarový nástroj pro nejmodernější kontrolu přístupu

Již několik měsíců představuje nový Galaxy Gate 1.1. firmy Wanzl revoluci na trhu s přístupovými systémy. Kromě optických a technických novinek přivádí produkt Access Manager Wanzl stávající generaci produktů pro omezení přístupu do další dimenze. Pomocí inovativního softwarového systému se vizualizuje v reálném čase celý prostor průchodu a je k dispozici možnost integrace externích zařízení, pokud je k dispozici webové rozhraní (např. Galaxyport nebo Technoport).

Srdcem systému je centrální řídicí panel, na kterém se zobrazují a řídí všechny přístupové systémy připojené k nástroji Access Manager a všechny oblasti průchodu areálu. Patří sem jak systémy Wanzl, tak i externí systémy, díky čemuž mohou uživatelé v homogenním přehledu spravovat téměř v reálném čase každou kontrolu přístupu. V případě potřeby je k dispozici také možnost seskupit povely a současně spravovat například několik zařízení najednou, což znamená další usnadnění pro bezpečnostní personál. Kromě celkového přehledu lze pomocí řídicího panelu také kontrolovat aktuální provozní stav jednotlivých zařízení. Manažer automaticky zobrazuje a protokoluje události, jako např. nedovolené překročení nebo podlézání, a také vizuálně zvýrazňuje statistiky počtu návštěvníků nebo alarmů. V případě potřeby je tak zaručena možnost spolehlivé rekapitulace všech událostí v průběhu daného procesu. Pokud kontrola přístupu již není uzavřena nedopatřením v důsledku manuálního otevření, může na to být po uplynutí zadaného časového úseku upozorněno akusticky a vizuálně na ploše, aby bylo zabráněno neoprávněnému přístupu.

Protože hlavní úlohou nástroje Access Manager je bezpečnost, lze konfigurovat viditelnost prvků určených ke správě na stanovištích nebo v logisticky souvisejících místech. Při přihlášení se projeví pouze oprávnění nakonfigurovaná pro tohoto uživatele. Takto lze mapovat hierarchickou správu oprávnění, která se opírá o strukturu společnosti.

U instalací se speciálními bezpečnostními prvky je rovněž zahrnuto monitorování oblastí pro okolní zóny, což umožňuje definovat nebezpečnou zónu. Tato přídavná senzorika v nebezpečné oblasti slouží k systematickému rozlišování osob se zohledněním zákaznicky specifických scénářů otevírání a zavírání. Řízení úhlu otevírání výkyvných ramen z tvrzeného skla pomocí přístupových karet lze nastavit stejně jako počítání osob s počítadlem osob firmy Wanzl 3D People Counter, které počítá všechny vstupy a výstupy v průchodu a zajišťuje, aby nedošlo k překročení maximálního počtu osob. Úklidový režim pomáhá servisním pracovníkům udržovat zařízení v čistotě a zabraňuje spuštění planého poplachu. S funkcí nouzového otevření lze totiž otevřít všechna zařízení pouhým jedním stisknutím tlačítka, pokud mají uživatelé odpovídající oprávnění.

Nástroj Access Manager je aktuálně k dispozici v němčině a angličtině, další jazyky jsou k dispozici na vyžádání. Komunikace na ovládacím panelu s jednotlivými zařízeními probíhá výhradně šifrovanou formou a lze ji v případě dostupnosti příslušné infrastruktury použít pro oprávněné osoby odkudkoliv. Podporovány jsou rovněž smartphony nebo tablety. Aktualizace softwaru probíhá on-line bez nutnosti náročných servisních zásahů.