material handling

Rolovat

Inovace: ProGlove MARK

Be smart, go MARK

Inteligentní prvek k nošení ProGlove MARK představuje velký krok k digitalizaci logistických procesů malých a středních podniků. Jeho cílem je podpora pracovníků částečnou automatizací denních pracovních procesů.

Ergonomický prvek k nošení

Koncept je novodobý a efektivní: Na zadní straně ProGlove MARK je umístěn integrovaný skener čárových kódů – zaměstnanec skenuje zboží a má přesto volné ruce, odpadá tak uchopení skenovací pistole.

Úspora času 4 sekundy na každý sken

Skenování probíhá stisknutím tlačítka, pomocí textilní spouště uvnitř rukavice. To může představovat sporu času až čtyři sekundy na každý sken. U 500 skenů za den to odpovídá půlhodině pracovní doby.

Čekejte...