Asset Tracking

i Fleet Management

  • Lokalizowanie kontenerów mobilnych lub innych jednostek ładunkowych
  • Zwiększenie zastosowania kontenerów
  • Transparentne łańcuchy dostaw

Gdzie znajdują się jednostki ładunkowe? Czy flota jest w pełni wykorzystana? Czy kontenery mobilne są poddawane konserwacji w odpowiednim czasie? Odpowiedzią na te wszystkie pytania w obsłudze logistycznej jest zarządzanie Fleet Management realizowane w oparciu o system Asset Tracking. Asset, czyli jednostka ładunkowa, kontener mobilny lub sam towar zostaje wyposażony w mały nadajnik (ang. tag lub tracker), który umożliwia cyfrowe śledzenie i analizowanie jego pozycji oraz zastosowania. W oparciu o te dane można wydajnie zorganizować całą flotę. To jedno rozwiązanie nie decyduje jednak o zarządzaniu flotą (Fleet Managment) – zamiast tego potrzebne są indywidualne analizy przypadków i koncepcje. W tym miejscu pojawia się firma Wanzl, oferując kompleksowe rozwiązania oraz swój zespół specjalistów.

Preview Asset Tracking
Prospekt
Asset Tracking
Inne języki
Twoja osoba kontaktowa
Wyślij zapytanie

Szczegóły

Zwiększenie wykorzystania jednostek ładunkowych

Jeżeli np. w różnych magazynach znajduje się zbyt wiele nieużywanych jednostek ładunkowych, po dokonaniu odpowiedniej oceny można je przekierować do miejsc, gdzie są one bardziej potrzebne. W ten sposób w dłuższej perspektywie istnieje możliwość zredukowania liczby jednostek ładunkowych.

Zwiększenie wykorzystania jednostek ładunkowych

Znajdowanie jednostek ładunkowych

Czasami jednostki ładunkowe są omyłkowo odstawiane w niewłaściwe miejsce. Niekiedy może upłynąć wiele dni, zanim trafią do odbiorcy lub nadawcy. Problem ten rozwiązuje system Asset Tracking Dzięki nadajnikom Asset Tracker zawsze wiadomo, gdzie znajdują się dane jednostki ładunkowe.

Znajdowanie jednostek ładunkowych

Koordynacja interwałów konserwacji

Jednostki ładunkowe są eksploatowane z różną częstotliwością. Dlatego też nie zużywają się jednakowo. W oparciu o system Asset Tracking można stwierdzić, jak często korzystano z danej jednostki i indywidualnie ustalić dla niej interwały konserwacji.

Koordynacja interwałów konserwacji

Fleet Management i Analytics

Czy słyszeli Państwo o wanzl connect®? Nasze rozwiązanie w zakresie oprogramowania to modułowy system zarządzania i sterowania wszystkimi danymi śledzenia oraz ich analizy. Umożliwia on cyfrowe, korzystne finansowo monitorowanie Państwa jednostek logistycznych w całym łańcuchu dostaw na terenie Europy – od jednego punktu do drugiego, na terenach firm i wewnątrz budynków.

Fleet Management i Analytics