12
May
Access

Wanzl Access Manager

De softwaretool voor de modernste toegangscontrole

Sinds enkele maanden brengt de nieuwe Galaxy Gate 1.1. van Wanzl een revolutie teweeg in de markt voor toegangssluizen. Naast optische en technische vernieuwingen tilt de Wanzl Access Manager deze generatie van toegangsbeperkingen naar een hoger niveau. Via een innovatief softwaresysteem wordt het volledige doorgangsbereik in realtime gevisualiseerd en er bestaat de mogelijkheid, externe apparaten te integreren wanneer er een webinterface bestaat (bijv. Galaxyport of Technoport).

Het hart van het systeem wordt gevormd door het centrale dashboard, waarop alle toegangssystemen die met de Access Manager zijn verbonden en alle doorgangszones van een gebied op het bureaublad worden weergegeven en aangestuurd. Daartoe behoren zowel systemen van Wanzl als externe systemen, waardoor gebruikers in een homogeen overzicht nagenoeg in realtime elke toegangscontrole kunnen beheren. Indien nodig is het ook mogelijk om commando's te groeperen en bijvoorbeeld meerdere apparaten tegelijkertijd te beheren, wat het beveiligingspersoneel gemakkelijker maakt. Naast het algemene overzicht kan via het dashboard ook de actuele bedrijfsstatus van de afzonderlijke apparaten worden gecontroleerd. Gebeurtenissen zoals ongeoorloofd overheen klimmen of onderdoor kruipen worden automatisch weergegeven en geregistreerd door de manager, en statistieken over bezoekersaantallen of alarmen worden visueel gemarkeerd. Zo nodig kunnen alle gebeurtenissen in het doorgangsproces op betrouwbare wijze worden beoordeeld. Wanneer per ongeluk een toegangscontrole door handmatig openen niet meer wordt gesloten, kan na een bepaalde periode akoestisch en visueel op de gebruikersinterface worden gewaarschuwd om onbevoegde toegang te voorkomen.

Omdat de centrale taak van de Access Manager de veiligheid is, kan de zichtbaarheid van de te beheren elementen op locaties of logistieke gerelateerde posities worden geconfigureerd. Bij de aanmelding worden alleen de voor deze gebruiker geconfigureerde rechten actief. Daarmee is het mogelijk om een hiërarchisch autorisatiemanagement weer te geven dat op de bedrijfsstructuur is gebaseerd.

Voor installaties met speciale veiligheidskenmerken is ook de zonebewaking voor omgevingszones inbegrepen, waardoor een gevarenzone kan worden gedefinieerd. Deze extra sensoren in de gevarenzone dienen voor de systematische scheiding van personen, rekening houdend met de klantspecifieke openings- en sluitscenario's. De regeling van de openingshoek van de zwenkarmen van enkellaags veiligheidsglas via de toegangskaarten is net zo instelbaar als een personentelling met de Wanzl 3D People Counter, die alle in- en uitgangen bij de doorgang telt en garandeert dat een maximaal aantal personen niet wordt overschreden. De reinigingsmodus ondersteunt het onderhoudspersoneel bij het onderhoud van de installaties en voorkomt dat er valse alarmen worden geactiveerd. Tot slot kunnen met de noodopeningsfunctie alle systemen met één druk op de knop worden geopend, wanneer de gebruikers over de betreffende rechten beschikken.

De Access Manager is momenteel in het Duits en Engels beschikbaar, andere talen kunnen worden aangevraagd. De communicatie in het dashboard met de systemen gebeurt uitsluitend in versleutelde vorm en kan bij bestaande infrastructuur voor bevoegde personen van overal worden gebruikt, smartphones of tablets worden eveneens ondersteund. Software-updates worden online geïnstalleerd zonder tijdrovende serviceafspraken.