Загальні комерційні умови

1. Пропозиція/замовлення

Ми надаємо пропозиції без зобов’язань. Замовлення та усні додаткові угоди набирають чинності, лише коли вони підтверджені в письмовій формі. Ми залишаємо за собою право на конструктивні зміни, які суттєво не змінюють зовнішній вигляд нашої продукції та не обмежують її функціональні можливості. Зображення, креслення, дані щодо розмірів і маси та інші характеристики згідно з договором у разі сумнівів відображають лише орієнтовні значення. Креслення й документи залишаються нашою власністю. У разі замовлення за кресленням чи зразком замовник має гарантувати відсутність порушень охоронних прав третіх сторін. Дозволяється недопостачання або постачання більше обсягу договору в розмірі до 5 %.2. Постачання

Зазначені строки та терміни постачання в разі відсутності узгоджених обов’язкових строків і термінів визначають лише приблизний час постачання. Строк та термін постачання вважаються дотриманими, коли товар відправлено протягом узгодженого строку чи до узгодженого терміну або покупцеві надіслано повідомлення про готовність до відправлення. 
Якщо покупець не виконує обов’язки щодо співпраці або виконує їх несвоєчасно, ми маємо право на справедливе визначення нового терміну постачання. Після завершення додаткового строку ми маємо право відмовитися від договору. Якщо постачанню перешкоджають обставини непереборної сили, забастовки чи порушення виробничного процесу в нас чи наших постачальників, строк постачання відповідно збільшується. У разі недотримання строку постачання з причин, за які ми несемо відповідальність, вимоги щодо відшкодування збитків виключаються, за винятком випадків грубого порушення або недбалості. В інших випадках замовник має право вимагати за кожен тиждень затримки компенсацію понесених збитків у розмірі 1/2 % загалом, але не більше 5 % від вартості відповідної частини загального обсягу постачання, яка не може використовуватися відповідно до умов договору через несвоєчасне його виконання. Інші претензії виключені. Якщо замовник затримує приймання, ми маємо право нарахувати йому сплату відповідних витрат за кожен повний тиждень зберігання після двох тижнів, починаючи з моменту повідомлення про готовність до відправлення, у розмірі щонайменше 1/2 % від суми рахунку. Вимоги щодо відшкодування збитків через запізнення постачання виключені. Допускаються часткові постачання, якщо чітко не узгоджено інше. Постачання виконується за рахунок і на ризик замовника. Ризик переходить до замовника, щойно товар залишає наш завод або заявляється як готовий до відвантаження чи постачання. Витрати на пакування бере на себе замовник.3. Ціна та оплата

За відсутності письмового узгодження вартості діють ціни, зазначені в наших останніх каталогах і прайс-листах, із додаванням суми податку на додану вартість (ПДВ). За відсутності інших письмових узгоджень наші рахунки-фактури чинні протягом 30 днів із дати виставлення для сплати нетто або 14 днів із 2 % сконто. Рахунки за монтаж оплачуються протягом 14 днів без знижок. Надання сконто для нових рахунків-фактур не допускається, якщо ще не оплачено старі рахунки-фактури, термін оплати яких настав. Чеки та векселі приймаються лише умовно, векселі — тільки за домовленістю. Витрати з дисконтування векселів мають покриватися покупцем та оплачуються одразу після відмови. Якщо покупець не виконує свої платіжні зобов’язання, не погашає чек чи вексель, або нам стає відомо про обставини, які можуть зменшити кредитоспроможність замовника, то всі наші кредитні претензії, у тому числі ті, для яких ми акцептували вексель, мають бути сплачені негайно. Окрім того, у такому випадку ми маємо право виконувати призначені постачання лише за передплатою або після надання гарантій, а після відповідного додаткового періоду відмовитися від поточних договорів і вимагати відшкодування збитків за невиконання їх умов.  У разі прострочення терміну платежу, найпізніше після нагадування, ми маємо право нарахувати відсотки в розмірі на 3 % вище відповідної облікової ставки.4. Застереження щодо збереження права власності

Весь поставлений товар залишається нашою власністю до сплати всіх кредитних претензій, які виникають з комерційних відносин, та погашення переданих векселів і чеків. Покупець не має права передавати товар під заставу чи на забезпечення. У разі накладання арешту на майно третіми сторонами покупець має вказати їм на нашу власність, негайно нас повідомити та надіслати копію протоколу опису майна. Вимоги замовника, які виникають через перепродаж товару зі збереженим правом власності, замовник тим самими передає нам, а ми приймаємо цю поступку. Ми зобов’язуємося за нашим вибором та на вимогу замовника розблокувати передане нам забезпечення відповідно до вищезазначених положень за умови, що його вартість буде перевищувати наші кредитні претензії, що виникають внаслідок постачання, більш ніж на 20 %.5. Гарантія

Гарантійний строк становить 1 рік. Покупець має негайно оглянути товар після постачання та протягом щонайбільше 8 днів письмово повідомити нас про виявлені дефекти. У разі обґрунтованої рекламації ми приймемо товар назад і поставимо його заміну або, якщо це буде прийнятно для покупця, усунемо дефекти. Інші претензії за гарантією виключені. Повернення товару має виконуватися після нашої попередньої письмової згоди. Претензії за гарантією виключаються, якщо покупець не виконує нашу вимогу представити заявлений у рекламації товар або зразки, чим позбавляє нас можливості переконатися в наявності дефекту. Якщо протягом додаткового співмірного строку, встановленого для нас, ми не замінили товар або не усунули дефект, Покупець має право вимагати скасування договору купівлі-продажу або зниження вартості покупки. Аналогічна умова чинна також у разі, коли не вдалося замінити товар чи усунути дефект.6. Місце виконання, місце юрисдикції та застосовне право

Місцем виконання постачання є місто Ляйпгайм, місцем юрисдикції, якщо інше не передбачено законом, є дільничний або земельний суд м. Аугсбург. Ці комерційні умови підпорядковуються законодавству Федеративної Республіки Німеччина за винятком міжнародних колізійних норм. Використання Гаазького єдиного Закону про міжнародну купівлю-продаж товарів, Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів або інших конвенцій щодо права купівлі-продажу виключене.