23
Nov
Access

Ponowne ograniczenia w handlu detalicznym

Wanzl 3D People Counter skutecznie kontroluje liczbę osób w sklepie

Od środy 24.11.2021 r. w bawarskim handlu detalicznym ponownie obowiązują limity osób w sklepie. Ograniczenie liczby klientów, którzy mogą przebywać jednocześnie w sklepie, było sensownym sposobem na ograniczenie liczby zakażeń już w poprzednich fazach pandemii. Aby wesprzeć swoich partnerów z branży handlowej, firma Wanzl oferuje efektywny system 3D People Counter.

Minimalizacja ryzyka zakażenia poprzez zapewnienie odpowiednich odstępów

Dystans społeczny to jeden z najważniejszych czynników ograniczających ryzyko zakażenia. Dzięki funkcji wideopomiaru liczby klientów system Wanzl 3D People Counter umożliwia płynny przepływ osób przy jednoczesnym ograniczeniu liczby klientów w sklepie. Czujnikowy licznik osób rejestruje klientów wchodzących do sklepu i wychodzących z niego z najwyższym poziomem dokładności. Podczas rejestracji nie są gromadzone ani zapisywane żadne dane osobowe. Ma miejsce wyłącznie anonimowe zliczanie osób wchodzących i wychodzących. System nie rejestruje filmów wideo ani nie rozpoznaje cech osobowych. Nasze rozwiązanie wzorcowo spełnia wymogi ePrivacyseal GmbH w zakresie ochrony danych. Osoby oczekujące przed wejściem są informowane na ekranie o aktualnej liczbie osób w sklepie oraz o aktualnej możliwości wejścia. Po osiągnięciu maksymalnej liczby kupujących w sklepie następuje komunikat optyczny, a opcjonalnie dodatkowo akustyczny. Maksymalną dopuszczalną liczbę osób określa się w oparciu o powierzchnię sklepu w metrach kwadratowych. Cechą szczególną tej metody liczenia osób w oparciu o system wideo firmy Wanzl jest to, że działa bez problemu również przy większej liczbie wejść/wyjść. W tym celu potrzeba w każdym przypadku tylko jednej kamery stereoskopowej do dwuwymiarowej rejestracji, która umożliwia niezawodne zliczanie przy wejściu/wyjściu. Wymaganiem wobec sklepu jest jedynie obecność gniazdka/gniazdek zasilania i Internet w strefie wejścia.

Zwiększenie obrotów sklepu

System ma jeszcze inne obszary zastosowania, ponieważ dostarczony sprzęt zawiera już podstawowy pakiet wanzl connect® – cyfrowy system zarządzania sklepem. Dodatkowe kamery w sklepie umożliwiają zbieranie obszernych danych, na przykład: Czy klienci zbierają się w określonym obszarze (śledzenie stref) i jak przebiega strumień klientów w poszczególnych ważnych sektorach (tzw. heat mapping)? Informacje te pomagają w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących sytuacji w sklepie i zachowań klientów. Dodatkowo wspomagają one działania marketingowe i optymalizację wykorzystania personelu, zwłaszcza w obszarze kas. W tym celu oprogramowanie ocenia różne dane: Analiza uwzględnia dane z licznika 3D People Counter w zależności od średniego czasu przebywania klienta w sklepie, aktualne ruchy klientów w sklepie, a także dane historyczne dot. godzin szczytu i obciążenia na przestrzeni czasu. Na tej podstawie wanzl connect® w czasie rzeczywistym udziela rad kierownictwu sklepu za pomocą wiadomości w zestawie słuchawkowym lub w inteligentnym urządzeniu.