Checkout Manager LAN

System sterowania przystosowany do obsługi maksymalnie 80 kas

  • Ograniczenie czasu oczekiwania klientów dzięki odpowiedniemu zarządzaniu personelem
  • Przyszłościowe rozwiązanie wykorzystujące najnowocześniejsze technologie i interfejsy
  • Zindywidualizowane komunikaty głosowe – duża zaleta dla klientów i personelu

Checkout Manager LAN zapewnia niezawodną koordynację sterowania i kontroli do 80 stanowisk roboczych w strefie kas. Nadzór kas, dzięki urządzeniom przenośnym i interfejsowi opartemu na przeglądarce, zapewnia odpowiednie zarządzanie personelem w celu optymalnej obsady stanowisk kasowych i skrócenia czasu oczekiwania klientów. Komunikaty głosowe informują klientów o otwarciu i zamknięciu kas. Personel kasowy może również wzywać kierownika sklepu i kierownika obiektu.

Preview Checkout Manager LAN
Prospekt
Checkout Manager LAN
Inne języki
Twoja osoba kontaktowa
Wyślij zapytanie

Szczegóły produktu

Moduł wyświetlacza LED

Moduł wyświetlacza LED
Przyciągający wzrok wyświetlacz w strefie kas informuje klientów o aktualnej dostępności kas. Komunikaty głosowe w strefie kas są dodatkowymi wskazówkami podczas otwierania i zamykania kas. W ten sposób można ograniczyć czas oczekiwania.

Łatwa obsługa

Łatwa obsługa
Obsługa Checkout Manager LAN jest łatwa i intuicyjna zarówno dla personelu kasowego, jak i nadzoru kas.

Rozmieszczenie

Systematycznie stosować i właściwie rozmieścić na całej przestrzeni. System Checkout Manager LAN jest szczególnie przekonujący, gdy wszystkie elementy niezawodnie ze sobą współgrają. Informacje dla pracowników to najważniejsza funkcja systemu, gdyż zapewnia obsadzanie i otwieranie kas w odpowiednim momencie. Ponadto klienci wiedzą, które kasy są dostępne.

Rozmieszczenie