Formáty prodejen

Mega trendy

Odedávna jsou změny v maloobchodním prodeji výrazně ovlivňovány změnami technologickými i společenskými. Provázeli jsme obchod od pultového prodeje až po samoobsluhy.

S globálními trendy pevně pod kontrolou očekáváme další vlnu změn v oblasti obchodu, na které budeme opět aktuálně reagovat. Co to znamená pro maloobchod?

Mobilita

Rozhovor s Theresou Schleicher
» Když se dnes porozhlédneme po ulicích, ihned nás napadne: naše pojetí mobility se za posledních několik let výrazně změnilo. «

Community Retail

Rozhovor s Andreasem Steinlem
» Místní obchodník bude v budoucnosti prodávat především jedno: Pocit sousedství. «

Propojenost

Rozhovor s Theresou Schleicher
» S příchodem nových technologií je oblast obchodu nucena čelit novým výzvám, které přinášejí mnohem více než jen pouhé otázky, zda prodávat v kamenné prodejně nebo být přítomen na internetu. «

Gastro Retail

Rozhovor s Andreasem Steinlem
» Pokud budeme hovořit o budoucnosti obchodu, nabývá gastronomická nabídka stále více na významu. «

Local Retail

Rozhovor s Theresou Schleicher
» Regionálnost a osobní vztahy hrají v našem globalizovaném, propojeném světe stále větší roli. «

Neoekologie

Rozhovor s Andreasem Steinlem
» Klimatická změna není žádná teorie, ale doslova nám probíhá před očima. «

Formáty prodejen

Chování zákazníků se mění. Zákazník využívá podle dané situace a stádia nákupního procesu různé kanály. Některé z těchto kanálů již ani nelze ohraničit. Odpovědí je: Customer Centricity.

Základem veškeré činnosti je orientace na zákazníka, jeho individuální potřeby a jeho cesty k nákupu. Úspěšné obchodní koncepce vycházejí z tohoto kupního chování a optimálně tak splňují požadavky zákazníků. Předpokladem je důsledná změna perspektivy.