Nové zdi v nové éře

Příběhy Wanzl (část 5)

Rudolf Wanzl po desetiletí působivě dokazoval, že byl prozíravým podnikatelem. Řídil se heslem: „Vše, co se vydělá, investujeme do půdy, kamene, země.“ V duchu této zásady byl tři měsíce před pádem berlínské zdi, v červenci 1989, proveden první výkop pro závod 4, velkolepý projekt obrovského významu. Štěstí připravenému Rudolfu Wanzlovi přálo: V říjnu 1990 byl zároveň se sjednocením Německa otevřen závod s novou expedicí a rozšířenými výrobními plochami. Času na oslavy však mnoho nebylo, protože poptávka po nákupních vozících a zařízeních prodejen v nových spolkových zemích byla obrovská. Supermarkety vyrůstaly jako houby po dešti, zpočátku velmi provizorně: Na zelených loukách byly jako nákupní střediska vybudovány stanové konstrukce, pokladní stoly stály na paletách a všechny nové prodejny byly vybaveny velkým množstvím nákupních košíků.

Konečně si mohli lidé na východě Německa pořídit to, co bylo na západě běžné. Aby společnost Wanzl mohla dostát všem svým termínům, ujalo se heslo: „Všichni k pásu!“ Pracovalo se o víkendu a administrativní pracovníci pilně pomáhali ve výrobě. A tak si mnohý obchodní zástupce musel úspěšně uzavřené objednávky „odpykat“ při nedělní směně u pásu. Zde však nepotkal nikoho jiného než samotné rodinné příslušníky firmy. Všichni pracovali společně! Naštěstí poskytly nové haly dostatek místa a zdrojů pro plnění zakázek v termínu a obvyklé kvalitě Wanzl. Prozíravost zakladatele firmy, správný okamžik na správném místě a mnohaměsíční solidarita zaměstnanců byly zárukou toho, že podíl společnosti Wanzl na trhu v letech po sjednocení nepřetržitě rostl. Počet zaměstnanců a obrat rapidně vzrostly a firma Wanzl se stala jedním z největších zaměstnavatelů v regionu.