6
Apr
Retail

Wanzl podporuje maloobchod

Efektivní řešení pro ochranu zaměstnanců a zákazníků

Pandemie Covid-19 představuje pro společnost extrémní výzvy. Veřejné chování je v současné době zcela nově definováno. Sociální vzdálenost a omezený kontakt jsou jen dvě klíčová slova, která určují každodenní život. Velký úkol pro maloobchodníky. Zaměstnanci a zákazníci musí být co nejlépe chráněni a současně musí být zajištěno rychlé a plynulé nakupování. Jsou nutná praktická řešení. Jako dlouhodobý partner maloobchodníků Wanzl okamžitě zareagoval a nabízí komplexní portfolio produktů a služeb.

Řízení toku lidí

Udržování minimální vzdálenosti 1,5 metru je jedním z nejdůležitějších faktorů při snižování rizika infekce. Právě v klíčových bodech, jako jsou pokladny nebo informační přepážky, je proto vyžadováno efektivní vedení zákazníků. Správa front je rychlá a snadná díky mobilním stojanům, které určují dodržování vzdáleností tak, jak je známe z pasových kontrol nebo odbavení na letištích. Informační tabule jasně označují povinná místa zastavení. Na začátku pokladního stolu zajišťují mechanické nebo elektronické pokladní bariéry přísné dodržování sociální vzdálenosti. To znamená, že u pokladního pásu stojí vždy jen jeden zákazník. Teprve po dokončení procesu platby je tento prostor uvolněn pro dalšího zákazníka – buď pomocí senzorové technologie, nebo stisknutím tlačítka u pokladny. Pro další zabezpečení chrání deska z plexiskla zákazníky a zaměstnance před prskáním a kýcháním. Ať už kvůli nedostatku místa nebo ve špičce, musí některé obchody omezit počet zákazníků, kteří jsou v prodejně současně. Počítání zákazníků pomocí videa, informační obrazovky a automatické kontroly vstupu umožňují plynulý proces. Stereoskopické stropní kamery zaznamenávají a počítají příchozí a odchozí zákazníky. Lidé čekající před vchodem jsou informováni o aktuálních možnostech vstupu na obrazovce. Jakmile je v prodejně dosaženo maximálního počtu kupujících, dveře se znovu otevřou, až když zákazník opustí obchod.  

Zajištění hygieny

Kromě sociální vzdálenosti má zásadní význam každodenní a pravidelná hygiena. Za tímto účelem nabízí Wanzl různé produkty pro rychlé čištění, chráněný transport nebo snadnou likvidaci. Stabilní zásobník hygienických ubrousků nabízí zákazníkům dezinfekční ubrousky a odpadkový koš na použité ubrousky. Na servisním stojanu jsou k dispozici jednorázové rukavice a informační brožury, důležité informace mohou být také uvedeny na tabuli. Zákazníci najdou sáčky k chráněnému odběru a přepravě čerstvých produktů i jednorázové rukavice na zásobníku sáčků a jednorázových rukavic. Hygiena je také ústředním aspektem prodejních systémů BakeOff 2.1 a BakeOff 3.0. Zde je čerstvé pečivo prezentováno lákavě, ale před kapénkami je dobře chráněno skleněnými panely. BakeOff 3.0 se může pochlubit zcela uzavřenými hygienickými kryty. K dispozici je také speciální hygienický servis pro nákupní vozíky, košíky a pojízdné koše. Wanzl se stará o profesionální čištění a dezinfekci systémů pro přepravu zboží a v případě potřeby také o údržbu nebo opravy pomocí originálních náhradních dílů.  

Zajištění zásobování

Obecně zvýšená poptávka, zejména po určitých skupinách výrobků, vyžaduje řešení k optimální prezentaci v prodejně. Díky mobilním nosičům zboží lze obzvláště žádaný sortiment ve velkém množství flexibilně a snadno umístit v prodejně. Venkovní prodejní boxy Sigma Present a Alpha Present poskytují další prostor na prodejní ploše. Je však třeba myslet i na zaměstnance prodejny. Nárůst zákazníků, který jde ruku v ruce se zvýšenou poptávkou, na ně klade obrovské požadavky. Odpočinkové prostory jsou proto nesmírně důležité. Nabízejí odpočinek pro relaxaci a signalizují potřebný respekt. Wanzl plánuje a navrhuje odpočinkové zóny pro zaměstnance individuálně, atraktivně a bezpečně.

Mobilní stojany zajišťující odstup
Pokladní závora
Pokladní závora a deska z plexiskla
Venkovní prodejní boxy
Zásobník hygienických ubrousků
Počítání zákazníků pomocí videa