23
Nov
Access

Obnovená omezení přístupu v maloobchodě

Wanzl 3D People Counter efektivně kontroluje počet osob v prodejně

Od středy 24. 11. 2021 platí v bavorském maloobchodě opět omezení přístupu. Omezení počtu zákazníků, kteří mohou být v prodejně současně, bylo rozumným opatřením pro zvýšení ochrany před infekcí již v minulých vrcholných fázích pandemie. Wanzl nabízí svým maloobchodním partnerům podporu v podobě efektivního systému 3D People Counter.

Minimalizace rizika nákazy dodržováním bezpečných vzdáleností

Jedním z nejdůležitějších faktorů snižování rizika infekce je udržování sociálního odstupu. Díky počítání zákazníků pomocí videa umožňuje systém Wanzl 3D People Counter plynulý proces při omezování počtu osob v prodejně. Počítadlo osob se senzorem zaznamenává zákazníky vstupující do prodejny a opouštějící ji s maximální přesností počítání. Během procesu nahrávání nejsou shromažďovány ani ukládány žádné osobní údaje. Jedná se výhradně o anonymní sčítání vstupujících a odcházejících osob. Systém neukládá žádná videa a nerozpoznává žádné osobnostní rysy. Požadavky na ochranu údajů společnosti ePrivacyseal GmbH jsou příkladně splněny. Lidé čekající před vchodem jsou prostřednictvím obrazovky informováni o aktuálním počtu osob v prodejně a o aktuálních možnostech přístupu. Po dosažení maximálního počtu nakupujících v prodejně je předána vizuální nebo také akustická informace. Maximální počet osob lze nastavit v závislosti na počtu metrů čtverečních prodejní plochy. Zvláštností tohoto systému počítání osob pomocí videa od společnosti Wanzl je, že bez problémů funguje i u více vstupů a výstupů. Pro spolehlivé počítání u vchodu/východu je zapotřebí pouze stereoskopická kamera pro dvourozměrný záznam. Jediným požadavkem na prodejnu jsou elektrické zásuvky a internet u vchodu.

Zvyšování výkonu prodejny

Systém má ještě další oblasti použití, neboť dodávaný hardware již obsahuje základní balíček pro systém wanzl connect®, digitální systém řízení prodejny. Díky dalším kamerám v prodejně lze například shromažďovat komplexní data: Shromažďují se zákazníci v určité oblasti (sledování zón) a jak proudí zákazníci v jednotlivých důležitých sektorech (heat mapping)? Tyto informace pomáhají lépe rozhodovat o situaci v prodejně a chování zákazníků. Kromě toho podporují marketingové akce a optimalizaci nasazení personálu, zejména v oblasti pokladen. Za tímto účelem software vyhodnocuje různé soubory dat: Do analýzy jsou zahrnuty údaje z počítadla 3D People Counter ve vztahu k průměrné době setrvání zákazníků v prodejně, aktuálnímu pohybu zákazníků a také historické údaje o špičkách a vytížení v průběhu času. Na základě toho poskytuje wanzl connect® v reálném čase doporučení vedoucím prodejny k činnosti prostřednictvím zprávy na náhlavní soupravě nebo chytrém zařízení.