8
Jun
Obecně

Nejlepší známky pro učně u firmy Wanzl

Skvělé výkony učňů při dokončení studia potvrzují dobré vzdělání u firmy Wanzl

Wanzl si své odborné pracovníky odedávna vzdělává sám a výsledek mluví sám za sebe: Učni u závěrečných zkoušek pravidelně dosahují vynikajících výsledků ve svých učebních oborech. V aktuálním školním roce dosáhli čtyři učni mimořádně skvělých výsledků: Daniel Lippert dokončil obor jemný mechanik jako nejlepší z ročníku, těsně následovaný Simonem Picklem. Kromě toho se Nico Wiedemann v učebním oboru elektronik pro provozní techniku a Lorenz Siegel v učebním oboru průmyslový mechanik, zaměření jemná mechanika, stali nejlepšími absolventy, oba ve zkušebním obvodu Západní Švábsko. Na konci loňského roku získal Samuel Morhard dokonce ocenění jako 3. spolkový vítěz v učebním oboru jemný mechanik - to je zvláštní čest, i pro firmu Wanzl! Frank Oppenländer, Group Senior Vice President Human Resources ve společnosti Wanzl, se s absolventy těší z jejich úspěchu: „Srdečně gratulujeme všem studentům. Právě v dnešní době si tyto vynikající výsledky zkoušek zaslouží zvláštní uznání.“

Cestou k úspěchu je nevzdávat se a vytrvat

„Jsem rád, že jsem své vzdělání ukončil s tak dobrým výsledkem. Námaha se vyplatila“, pochvaluje si Lorenz Siegel šťastně. Všichni učni uvedli, že pro špičkové výkony byla nutná tvrdá práce: „Nevzdávat se, všechna témata se učit od začátku a znalosti si prohlubovat, v případě problémů se ihned zeptat a vzájemně si pomáhat“, radí Nico Wiedemann budoucím učňům. Daniel Lippert dodává: „Moje učitelé mě naučili, abych pracoval přesně a promyšleně. To mi při zkoušce velmi pomohlo. Takto pracovat budu určitě u v budoucnu." Jako další cíl uvádějí učni další vzdělávání: „V budoucnu bych chtěl vystudovat na mistra nebo technika, abych se mohl dále vzdělávat“, prozrazuje Simon Pickl. Zodpovědní učitelé Rudolf Pelikan, Benjamin Schwegler a Stefan Wegscheider jsou ze svých chráněnců nadšeni: „Jsme velmi pyšní na to, že naši učni studium dokončili s tak vynikajícím výsledkem. Prokázali ctižádostivost, vytrvalost a schopnosti. Jsme si jisti, že ve své profesní dráze ještě mnohého dosáhnou.“

Cestou k úspěchu je nevzdávat se a vytrvat

Samuel Morhard vynikající výkony podával už sice před poněkud delší dobou, zaslouží si ale zvláštní zmínku. Protože v soutěži o nejlepší výkon na spolkové úrovni se v říjnu 2020 stal 3. spolkovým vítězem v učebním oboru jemný mechanik - to u firmy Wanzl ještě nebylo! „Radost byla tehdy velká, když jsem po třech a půl letech studia získal výuční list. Skvělé také bylo, že prezident pro řemeslo Švábska, pan Hans-Peter Rauch, si udělal čas, aby mi počátkem roku osobně pogratuloval," říká Morhard hrdě. Všem budoucím učňům radí, aby i v soukromém životě projevovali zájem o techniku a ve stresových situacích zachovávali klid. Také on se chce dále vzdělávat. „Mým dalším cílem je další vzdělávání na státem certifikovaného strojního technika," prozrazuje Morhard.

Morhard_P1090739.JPG

Vzdělání u firmy Wanzl

Vzdělání u firmy Wanzl je velmi zaměřené na praxi a vždy se snažíme učně podporovat a pomáhat jim. „Dobré vzdělání je nejlepším základem pro pozdější úspěch v profesním životě. Kvalifikovaní školitelé doprovází naše učně během celého studia a jsou jim k dispozici jako kontaktní osoby a jako poradci,“ vysvětluje Frank Oppenländer. Od jemného mechanika až po obchodního asistenta - u firmy Wanzl se můžete stát kým chcete. V průběhu svého vzdělávání absolvují učni komerčního zaměření praxi v 15 odděleních společnosti a seznámí se s podnikem opravdu od A do Z. Učni průmyslového zaměření se školí ve vlastním firemním vzdělávacím centru s přidruženou učňovskou dílnou. Ve vzdělávacím centru Leipheim a v podnikových odborných odděleních nabízí Wanzl vzdělání v obchodním a průmyslovém sektoru. Po vyučení na ně čekají zajímavé úkoly v celosvětově úspěšné firmě. Ve vzdělávacím centru Kirchheim pracují jako školitelé zkušení mistři z řemeslného a technického sektoru. Učni pracují v nejmodernějších výrobních a kvalitních procesech, od vrtání a frézování až po montáž strojírenských celků. „Vždy hledáme kvalifikované odborníky, které si pak chceme samozřejmě u nás ve firmě i udržet“, říká Frank Oppenländer.


Více informací o vzdělávání u firmy Wanzl najdete na www.wanzl.com/bildung .