Euroshop 2023

S WANZL NA VELETRHU EUROSHOP

Po přerušení způsobeném pandemií je letos EuroShop mimořádně významný. Tři roky, které uplynuly od našeho posledního oborového setkání v Düsseldorfu, nejsou žádnou přestávkou, po které můžeme pokračovat jednoduchým stisknutím tlačítka start: Bude potřeba kompletní reset. Prostředí nákupu v poslední době tolik změnil nejen covid-19 , ale ovlivnily ho i další faktory, jako jsou problémy s dodávkami a stoupající náklady na energie a suroviny.

Tyto změny se paradigmaticky odrážejí v našem hesle pro veletrh EuroShop 2023: Znovu „Find your way!“ („Najděte svou cestu!“)
„Find“ potvrzuje nutnost hledat nyní nová řešení. „your“ ukazuje, že takové řešení funguje pouze tehdy, pokud zohledňuje vaše zvláštní
silné stránky a je přizpůsobena vašim maloobchodním možnostem. „way“ znamená, že v této fázi již nepostačuje ostrovní řešení: Je třeba vyrazit novým směrem, který vyžaduje dát se novými cestami.